Diosgenin improves functional recovery from sciatic crushed nerve injury in rats
Byung-Ki Lee, Chang-Ju Kim, Mal-Soon Shin, Young Sam Cho
J Exerc Rehabil. 2018;14(4):566-572.   Published online 2018 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.1836340.170
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Neuroprotective role of Diosgenin, a NGF stimulator, against Aβ (1–42) induced neurotoxicity in animal model of Alzheimer’s disease
Swati Som, Justin Antony, SPalanisamy Dhanabal, Sivasankaran Ponnusankar
Metabolic Brain Disease.2022; 37(2): 359.     CrossRef
The role of diosgenin in diabetes and diabetic complications
Qingxia Gan, Jin Wang, Ju Hu, Guanhua Lou, Haijun Xiong, Chengyi Peng, Song Zheng, Qinwan Huang
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.2020; 198: 105575.     CrossRef
Therapeutic Potential of Diosgenin and Its Major Derivatives against Neurological Diseases: Recent Advances
Bangrong Cai, Ying Zhang, Zengtao Wang, Dujuan Xu, Yongyan Jia, Yanbin Guan, Aimei Liao, Gaizhi Liu, ChangJu Chun, Jiansheng Li
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020; 2020: 1.     CrossRef
Application of conductive PPy/SF composite scaffold and electrical stimulation for neural tissue engineering
Yahong Zhao, Yunyun Liang, Supeng Ding, Kunyu Zhang, Hai-quan Mao, Yumin Yang
Biomaterials.2020; 255: 120164.     CrossRef
Dexmedetomidine Improves Locomotor Function and Alleviates Thermal Hyperalgesia Following Sciatic Nerve Crush Injury in Rats
Myung-Soo Jang, Jin Hee Han, Dong-Ok Kim, Gil Woo, Jae-Ik Kwon, Jun-Young Chung, Bong-Jae Lee, Jae-Woo Yi
International Neurourology Journal.2020; 24(Suppl 1): S11.     CrossRef
Diosgenin, a steroidal saponin, and its analogs: Effective therapies against different chronic diseases
Dey Parama, Monikongkona Boruah, Kumari Yachna, Varsha Rana, Kishore Banik, Choudhary Harsha, Krishan Kumar Thakur, Uma Dutta, Aditya Arya, Xinliang Mao, Kwang Seok Ahn, Ajaikumar B. Kunnumakkara
Life Sciences.2020; 260: 118182.     CrossRef
Botanical description, phytochemistry, traditional uses, and pharmacology of Crataeva nurvala Buch. Ham.: an updated review
Dinesh Kumar, Shivangi Sharma, Sunil Kumar
Future Journal of Pharmaceutical Sciences.2020;[Epub]     CrossRef
Repair of peripheral nerve defects by nerve transposition using small gap bio-sleeve suture with different inner diameters at both ends
Yu-Hui Kou, You-Lai Yu, Ya-Jun Zhang, Na Han, Xiao-Feng Yin, Yu-Song Yuan, Fei Yu, Dian-Ying Zhang, Pei-Xun Zhang, Bao-Guo Jiang
Neural Regeneration Research.2019; 14(4): 706.     CrossRef
Effects of diosgenin and its derivatives on atherosclerosis
Fang-Chun Wu, Jian-Guo Jiang
Food & Function.2019; 10(11): 7022.     CrossRef
Design, Synthesis and Biological Evaluation of Diosgenin-Amino Acid Derivatives with Dual Functions of Neuroprotection and Angiogenesis
Desheng Cai, Jinchai Qi, Yuqin Yang, Wenxi Zhang, Fei Zhou, Xiaohui Jia, Wenbo Guo, Xuemei Huang, Feng Gao, Hongshan Chen, Tong Li, Guoping Li, Penglong Wang, Yuzhong Zhang, Haimin Lei
Molecules.2019; 24(22): 4025.     CrossRef
Low-frequency electroacupncture improves locomotor function after sciatic crushed nerve injury in rats
Key-Moon Shin, Il-Gyu Ko, Sung-Eun Kim, Jun-Jang Jin, Lakkyong Hwang, Sang-Hoon Kim, Jin-Hee Seo, Bo-Kyun Kim, Yong Gil Na
Journal of Exercise Rehabilitation.2018; 14(6): 927.     CrossRef