Low-frequency electroacupncture improves locomotor function after sciatic crushed nerve injury in rats
Key-Moon Shin, Il-Gyu Ko, Sung-Eun Kim, Jun-Jang Jin, Lakkyong Hwang, Sang-Hoon Kim, Jin-Hee Seo, Bo-Kyun Kim, Yong Gil Na
J Exerc Rehabil. 2018;14(6):927-933.   Published online 2018 Dec 27     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.1836594.297
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Electroacupuncture Alleviates Diabetic Neuropathic Pain and Downregulates p-PKC and TRPV1 in Dorsal Root Ganglions and Spinal Cord Dorsal Horn
Yi-qi Ma, Qun-qi Hu, Yu rong Kang, Li-qian Ma, Si-ying Qu, Han-zhi Wang, Yin-mu Zheng, Si-yi Li, Xiao-mei Shao, Xiao-yu Li, Han-tong Hu, Yong-liang Jiang, Jian-qiao Fang, Xiao-fen He, Younbyoung Chae
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2023; 2023: 1.     CrossRef
Adenosine A2A Receptor Agonist, Polydeoxyribonucleotide Treatment Improves Locomotor Function and Thermal Hyperalgesia Following Neuropathic Pain in Rats
Ye Chan Joo, Jun Young Chung, Soon Oh Kwon, Jin Hee Han
International Neurourology Journal.2023; 27(4): 243.     CrossRef
Effects of Sunbanghwalmyung-Eum Gamibang on MIA-Induced Osteoarthritis in Rats
You Bin Shin, Han Byeol Park, Jae Su Kim, Hyun Jong Lee, Sung Chul Lim, Yun Kyu Lee
Korean Journal of Acupuncture.2022; 39(4): 152.     CrossRef
Progress on the Experimental Research of Sciatic Nerve Injury with Acupuncture
Hui Wang, Jingjing Cui, Shitong Zhao, Dongsheng Xu, Shuang Wu, Wanzhu Bai, Jia Wang, Amjad Iqbal
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Dexmedetomidine Improves Locomotor Function and Alleviates Thermal Hyperalgesia Following Sciatic Nerve Crush Injury in Rats
Myung-Soo Jang, Jin Hee Han, Dong-Ok Kim, Gil Woo, Jae-Ik Kwon, Jun-Young Chung, Bong-Jae Lee, Jae-Woo Yi
International Neurourology Journal.2020; 24(Suppl 1): S11.     CrossRef
The Suppressive Effects of Daebangfung-tang against Disuse Muscle Atrophy in Gastrocnemius of Rats
Jae Hoon Kim, Jung Hee Lee, Cho In Lee, Bong Hyo Lee, Yun Kyu Lee, Hyun-Jong Lee, Jae Soo Kim
Korean Journal of Acupuncture.2020; 37(4): 262.     CrossRef